Veikindi

Veikindaréttur er mismunandi eftir því hvort félagsmaður er opinber starfsmaður eða starfar á almennum vinnumarkaði.

  • Mynd: Brynja Hrafnkelsdóttir

Hér er að finna upplýsingar um veikindarétt félagsmanna sem starfa á opinberum vinnumarkaði og á almennum vinnumarkaði, auk upplýsinga um rétt félagsmanna til fjarveru frá vinnu vegna veikinda barna undir 13 ára aldri.

Veikindaréttur

Félagsmenn eiga almennt rétt á launum í fjarveru vegna veikinda, eftir því sem kveðið er á í lögum eða samið er um í kjarasamningum. Eftir að rétti til launa í veikindum sleppir hjá vinnuveitenda getur félagsmaður átt rétt á greiðslum frá sjúkrasjóðum BHM og/eða frá almannatryggingakerfi. 

Veikindaréttur hjá opinberum starfsmönnum (ríki og sveitarfélög)

Félagsmaður sem ráðinn er til starfa á mánaðarlaunum í kjarasamningi í a.m.k. 2 mánuði, skal halda launum svo lengi sem veikindadagar hans, taldir í almanaksdögum, verða ekki fleiri á hverjum 12 mánuðum en hér segir:

Starfstími  Fjöldi daga
 0-3 mánuðir í starfi  14
 Næstu 3 mánuðir   35
 Eftir 6 mánuði  119
 Eftir 1 ár  133
 Eftir 7 ár  175
 Eftir 12 ár  273
 Eftir 18 ár  360
Við útreikning á veikindarétti er horft til fjölda veikindadaga síðustu 12 mánuði og sá fjöldi dreginn frá rétti starfsmanns.  Til starfstíma (starfsaldur) telst samanlagður starfstími hjá stofnunum ríkis, sveitarfélaga og hjá sjálfseignarstofnunum sem kostaðar eru að meirihluta til af almannafé.      

Veikindi barna

Foreldri hefur heimild til að vera frá vinnu í samtals 12 vinnudaga (96 vinnustundir) á hverju almanaksári vegna veikinda barna sinna undir 13 ára aldri. Þessi réttur á einnig við um börn undir 16 ára aldri þegar um alvarleg veikindatilfelli sem leiða til sjúkrahúsvistar í a.m.k. einn dag.

Veikindaréttur á almennum vinnumarkaði

Félagsmaður sem starfar á almennum vinnumarkaði getur ýmist átt rétt til launa í veikindum samkvæmt lögum eða samkvæmt kjarasamningi FÍN við SA. 

Lágmarksveikindaréttur samkvæmt lögum er 2 dagar fyrir hvern unninn  mánuð. Eftir eitt ár í starfi er veikindaréttur 1 mánuður, eftir 3 ár í starfi er rétturinn 1 mánuður á fullum launum og 1 mánuður á dagvinnulaunum og eftir 5 ár í starfi 1 mánuður á  fullum launum og 2 á dagvinnulaunum.  Veikindaréttur samkvæmt kjarasamningi FÍN við SA er viðtækari en kveðið er á um í lögum og er sem hér segir:

Starfstími   Fjöldi daga 
Á 1. ári í starfi  2 dagar fyrir hvern unninn mánuð
Eftir 1 ár  2 mánuðir
Eftir 5 ár  4 mánuðir
Eftir 10 ár  6 mánuðir

Veikindi barna 

Foreldri hefur heimild til að vera frá vinnu í samtals 12 vinnudaga á hverjum 12 mánuðum vegna veikinda barna sinna undir 13 ára aldri. Fyrstu 6 mánuði í starfi er þessi heimild tveir dagar fyrir hvern unninn mánuð. 

Ítarefni

Veikindaréttur samkvæmt kjarasamningum og lögum

Sjúkra og styrktarsjóðir BHM