Starfsmenntunarsjóður og Starfsþróunarsetur

Félagsmenn geta átt aðild að tveimur sjóðum hjá BHM sem styrkja símenntun, námskeið og starfsþróun.

Starfsmenntunarsjóður BHM veitir styrki til símenntunar og viðbótarmenntunar.  Starfsþróunarsetur háskólamanna styrkir verkefni á sviði starfsþróunar. 

Starfsmenntunarsjóður BHM

Starfsmenntunarsjóði BHM er ætlað að tryggja fjárhagslegan grundvöll símenntunar og endurhæfingarnáms hjá sjóðsfélögum í tengslum við störf þeirra.  

Til þess að eiga rétt til styrks úr sjóðnum þurfa greiðslur frá vinnuveitanda með sjóðsaðild að hafa borist í sjóðinn í 6 mánuði samfellt og félagsmaður má ekki hafa hlotið hámarksfyrirgreiðslu sl. 2 ár.  Hámarksstyrkur fyrir verkefni sem hófust 1. janúar 2010 eða síðar er kr. 100.000.

Hvað er styrkt?

Veittur er styrkur til að sækja ráðstefnur og námskeið sem tengjast beint fagsviði sjóðfélaga. Sjóðfélagar geta fengið styrk vegna útlagðs ferðakostnaðar (flugfargjalda eða aksturskostnaðar), hótel- og gistikostnaðar, námskeiðs- og ráðstefnugjaldakostnaðar. Sama á við um símakostnað vegna fjarnáms þó ekki meira en 5.000 kr. á önn.  Hvorki launatap né fæðiskostnaður eru bætt úr sjóðnum.

Nánari upplýsingar um Starfsmenntunarsjóð BHM og úthlutunarreglur má finna á vefsvæði þess.

Starfsþróunarsetur háskólamanna

Starfsþróunarsetur háskólamanna var sett á lagginar í janúar 2012 og er ætlað að styrkja verkefni á sviði starfsþróunar fyrir félagsmenn. 

Tilgangur Starfsþróunarsetursins

Að stuðla að framgangi háskólamenntaðra félagsmanna BHM sem starfa hjá ríkinu og framþróun stofnana með markvissri starfsþróun. Setrinu er ætlað að hvetja stofnanir til að styðja starfsmenn til að auka og nýta þekkingu sína í starfi, bæta við og/eða endurnýja menntun sína og veita þeim tækifæri til að þróa faglega hæfni og viðhalda þannig verðgildi sínu á vinnumarkaði. 

Hverjir geta sótt um styrk?

Rétt til að sækja um styrki til Starfsþróunarsetursins hafa stofnanir, aðildarfélög BHM sem eiga aðild að setrinu, félagsmenn (einstaklingar) sem greidd eru iðgjöld fyrir til setursins og samningsaðilar.    

Nánari upplýsingar um Starfsþróunarsetur háskólamanna og úthlutunarreglur má finna á vefsvæði þess.