Dagpeningar og akstursgreiðslur

Ferðalög erlendis

Ferðakostnaður á ferðalögum erlendis greiðist með dagpeningum sem eru ákveðnir af Ferðakostnaðarnefnd ríkisins.

Ferðalög innanlands

Kostnaður vegna ferðalaga innanlands skal greiðast eftir reikningi en greiða skal dagpeninga ef um það er samið eða ekki er hægt að leggja fram reikninga.

Akstursgjald

Ferðakostnaðarnefnd ákvarðar einnig um upphæðir og útfærslu akstursgjalds.

Upphæðir

Upplýsingar um upphæðir akstursgjalds og dagpeninga vegna ferða erlendis og innanlands eru reglulega uppfærðar og birtar á vef fjármálaráðuneytisins. Upplýsingar um SDR gengi má finna á heimasíðu Seðlabanka Íslands.

Ítarefni

Reglur og reglugerðir

Skattmat á dagpeningum og akstursgreiðslum

Leyfilegur frádráttur á móti dagpeningum og ökutækjastyrkjum, samkvæmt skattmati ríkisskattstjóra, þarf ekki að vera sama fjárhæð og Ferðakostnaðarnefnd ákvarðar það gjald sem greiða skuli starfsmönnum ríkisins vegna ferða á vegum launagreiðanda. Ökutækjastyrkur sem greiddur er sem föst mánaðarleg eða árleg fjárhæð er staðgreiðsluskyldur. Sjá yfirlitssíðu skattmats ríkisskattstjóra.