Fréttir og tilkynningar

15 jan. 2021 : Nýtt fréttabréf FÍN

Nýtt fréttabréf FÍN vegna janúar er nú aðgengilegt félagsmönnum. Í fréttabréfinu má lesa nýjustu fréttir og tilkynningar frá félaginu. Hægt er að nálgast fréttabréfið hér.

7 jan. 2021 : Vinnutími háskólafólks og skrifstofufólks samræmdur á almennum vinnumarkaði

Vinnutími háskólafólks og skrifstofufólks samræmdur á almennum vinnumarkaði

Fyrr í dag var skrifað undir samkomulag sem felur í sér breytingar á kjarasamningi SA og og nokkurra aðildarfélaga BHM. Með þessari breytingu eru vinnutímaákvæði kjarasamningsins aðlöguð að vinnutímaákvæðum kjarasamninga skrifstofufólks á almennum vinnumarkaði en í framkvæmd hefur dagvinnutími víða verið samræmdur milli þeirra starfsmanna sem starfa eftir kjarasamningi þessum og þeirra sem starfa eftir kjarasamningum skrifstofufólks.

Með þessu hefur dagvinnutími verið samræmdur milli þeirra starfsmanna sem starfa eftir kjarasamningi þessum og þeirra sem starfa eftir kjarasamningum skrifstofufólks.

Vinnutímastytting kemur einungis til framkvæmda þar sem virkur vinnutími (sá tími sem starfsmaður er við störf) er lengri en 35,5 stundir að jafnaði á viku. Neysluhlé og önnur hlé frá vinnu vegna ýmiss konar persónulegra erinda teljast ekki til virks vinnutíma í þessu sambandi. Vinnutímastyttingin á að koma til framkvæmda, þar sem við á, eigi síðar en 1. mars nk.

Margir stjórnendur og sérfræðingar hafa alla jafna töluvert svigrúm til að skipuleggja vinnutíma sinn og eru fyrst og fremst ráðnir til að sinna tilteknum verkefnum og fá fyrir það föst mánaðarlaun. Yfirvinna er oft innifalin í mánaðarlaunum og/eða vinnutími sveigjanlegur. Rétt er að samtal eigi sér stað þar sem svo háttar til um bætta nýtingu vinnutíma gegn styttri viðveru svo samræma megi betur atvinnu- og fjölskyldulíf.


Eftirtalin sátu í viðræðunefnd félaganna:

 • Maríanna H. Helgadóttir, formaður
 • Guðfinnur Þór Newman, varaformaður
 • Júlíana Guðmundsdóttir, lögfræðingur

Með nefndinni starfaði hagfræðingur BHM, Vilhjálmur Hilmarsson.

Hægt er að kynna sér samkomulagið hér.


Aðildarfélög innan BHM sem eiga aðild að þessum samningi eru:

 • Dýralæknafélag Íslands
 • Félag íslenskra félagsvísindamanna
 • Félags íslenskra náttúrufræðinga
 • Félag lífeindafræðinga
 • Félag sjúkraþjálfara
 • Félagsráðgjafafélag Íslands
 • Fræðagarður
 • Iðjuþjálfafélag Íslands
 • Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga
 • Ljósmæðrafélag Íslands
 • Sálfræðingafélag Íslands
 • Stéttarfélag bókasafns- og upplýsingafræðinga
 • Stéttarfélag lögfræðinga
 • Þroskaþjálfafélag Íslands

FréttasafnFréttir af BHM

18.1.2021 Ótímabært að leggja niður Nýsköpunarmiðstöð Íslands

BHM styður þau markmið sem fram koma í frumvarpi til laga um opinberan stuðning við nýsköpun en telur ótímabært að leggja niður Nýsköpunarmiðstöð Íslands í ljósi þeirra erfiðu aðstæðna sem nú eru uppi í efnahagslífinu. Þá telur BHM að í frumvarpi til laga um Tækniþróunarsjóð þurfi að formfesta betur þátttöku sjóðsins í samstarfsverkefnum einkafyrirtækja og háskóla. Þetta kemur fram í umsögn bandalagsins um þessi tvö lagafrumvörp sem nú liggja fyrir Alþingi.

15.1.2021 BHM gagnrýnir Reykjavíkurborg fyrir samráðsleysi

BHM gagnrýnir að Reykjavíkurborg hafi ekki haft samráð við bandalagið og aðildarfélög þess við breytingar á launasamningum við starfsmenn borgarinnar. Bandalagið krefst þess að breytingarnar verði dregnar til baka.