Lífeyrisréttindi

  • Bláber: Brynja Hrafnkelsdóttir
    Mynd: Brynja Hrafnkelsdóttir

Öllum launamönnum og þeim sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi er rétt og skylt að tryggja sér lífeyrisréttindi með aðild að lífeyrissjóði frá og með 16 ára til 70 ára aldurs.

Ávinningur af því að greiða í lífeyrissjóð:

  • Ellilífeyri til æviloka.
  • Örorku- og barnalífeyri ef sjóðsfélagi missir starfsgetu.
  • Maka- og barnalífeyri við fráfall sjóðfélaga.
  • Möguleika á lánum frá lifeyrissjóði.

Er valfrjálst í hvaða lífeyrissjóð er greitt?

Aðild að lífeyrissjóði fer eftir þeim kjarasamningi sem ákvarðar kjör viðkomandi félagsmanns. Félagsmenn í FÍN á opinberum vinnumarkaði greiða annað hvort í Lífeyrissjóð opinberra starfsmanna (LSR) eða Lífeyrissjóð starfsmanna sveitarfélaga (LSS). Aðrir geta valið lífeyrissjóð eftir því sem reglur einstaka sjóða leyfa. Félagsmenn í FÍN á almennum vinnumarkaði geta óskað eftir aðild að LSR (A deild)  með sérstöku leyfi frá sjóðnum,  enda hafi viðkomandi launagreiðandi samþykkt aðildina og þær skuldbindingar sem henni fylgja. 

Iðgjöld til lífeyrissjóða

Aðild að lífeyrissjóði, greiðslu lífeyrisiðgjalds og skiptingu iðgjaldsins milli launamanns og launagreiðanda fer eftir þeim kjarasamningi sem ákvarðar lágmarkskjör í hlutaðeigandi starfsgrein eða sérlögum ef við á. Iðgjöld eru 12% að lágmarki.

Iðgjöld   LSR-A deild  LSR-B deild LSS-A  deild LSS-V deild Almennir lífeyrissjóðir
 Sjóðsfélaga 4% af heildarlaunum  4% af dagvinnulaunum   4% af heildarlaunum  4% af heildarlaunum  4% af heildarlaunum
 Launagreiðanda  11,5% af heildarlaunum  8% af dagvinnulaunum  11,5% heildarlaunum  11,5% af heildarlaunum 11,5% af heildarlaunum
 Alls  15,5% af heildarlaunum  12% af dagvinnulaunum  15,5% af heildarlaunum  15,5% af heildarlaunum

15,5% af heildarlaunum

Viðbótalífeyrissparnaður

Í kjarasamningum er ákvæði um að launagreiðendur greiði 2% af launum starfsmanna sinna sem mótframlag við viðbótarlífeyrissparnað þeirra, enda sé framlag launamanns a.m.k. 2%.  Starfsmaður getur valið sér hvort hann geymir viðbótarlífeyrissparnað hjá lífeyrissjóðum, bönkum, sparisjóðum, verðbréfafyrirtækjum eða líftryggingafélögum.

Ítarefni

Lög um lífeyrisréttindi

Lög nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

Lög nr. 1/1997 um lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins

Gott að vita, er fræðsluvefur Landssamtaka lífeyrissjóða.