Ráðningarsamningar

FÍN veitir félagsmönnum ráðgjöf vegna ráðningarsamninga, hvað varðar kjör og réttindi auk túlkunar á slíkum samningum.

Hér má finna nánari upplýsingar um innihald ráðningarsamninga, auk ráðningarsamningsforms.

Innihald ráðningarsamnings

Ráðningarsamningur er samningur milli starfsmanns og atvinnurekanda þar sem kveðið er á um vinnuframlag starfsmanns í þágu atvinnurekandans gegn tilteknu gjaldi í formi launa og annarra starfskjara frá atvinnurekanda. Skylt er að ganga frá skriflegum ráðningarsamningi milli starfsmanns og forstöðumanns/vinnuveitanda við upphaf ráðningar.

Með því að taka skýrt fram í ráðningarsamningi hvaða reglur skuli gilda um ráðningarsamband, bæði varðandi starfið og þau kjör sem því fylgja er hægt að koma í veg fyrir ágreining síðar. Í ráðningarsamningi skal m.a. tilgreina eftirfarandi atriði:

  • Deili á aðilum, nöfn og kennitölur vinnuveitanda og starfsmanns
  • Vinnustað og heimilisfang vinnuveitanda (starfsstöð)
  • Starfsheiti
  • Vinnutímaskipulag og starfshlutfall
  • Upphafstíma ráðningar og lengd ráðningar, sé hún tímabundin, ásamt uppsagnarfresti
  • Ráðningarkjör, t.d. með tilvísun til launataxta og aðrar greiðslur
  • Orlofsrétt
  • Rétt til launa í veikindum
  • Lífeyrissjóð og stéttarfélag

Breytingar á ráðningarkjörum umfram það sem leiðir af lögum eða kjarasamningum skal staðfesta með skriflegum ráðningarsamningi.

Ítarefni

Ráðningarsamningsform 

Form fyrir ríkisstarfsmenn

Form fyrir starfsmenn sveitarfélaga

Form fyrir almennan vinnumarkað (v/ kjarasamnings FÍN og SA)

Form ráðningarsamnings á ensku (Vinnumálastofnun)

Annað

Reglur nr. 351/1996 um form ráðningarsamninga og skyldu til að upplýsa starfsmenn um ráðningarkjör