Stofnanasamningar

Kjarasamningar við ríkið eru tvískiptir. Annars vegar eru gerðir miðlægir kjarasamningar sem kveða almennt á um réttindi og skyldur, miðlægar hækkanir o.s.frv. Hins vegar eru gerðir stofnanasamningar.

Stofnanasamningur er samningur milli  stéttarfélags og  stofnunar og telst hluti af kjarasamningi. Í stofnanasamningi er m.a. að finna röðun starfa í launaflokk og mat á persónubundnum og tímabundnum þáttum til launa. Í stofnanasamningum kemur fram launasetning einstakra starfa á félagssvæði FÍN hjá ríki, álögur vegna persónu- og tímabundinna þátta s.s menntunar, árangurs í starfi, starfsreynslu og símenntunar. Stofnanasamningar gilda þar til nýir hafa verið gerðir. 

BHM og ríkið hafa sameiginlega gefið út handbók um gerð og inntak stofnanasamninga þar sem finna má ýmsar leiðbeiningar er varða gerð stofnanasamninga. Einnig má finna leiðbeiningar á heimasíðunni Stofnanasamningar.is sem er samstarfsverkefni kjara- og mannauðssýslu ríkisins og stéttarfélaga.

Hér má finna gildandi stofnanasamninga félagsins:

Gildandi stofnanasamningar FÍN

Stofnun   Teg. stofnunar
 Undirritun/síðasta breyting
 Bændasamtök Íslands  Sjálfseignastofnun 26.03.2015
 Embætti landlæknisembættið - viðauki 1  Ríkisstofnun 12.07.2006/05.11.2007
 Ferðamálastofa (Ferðamálaráð Íslands) - viðauki  Ríkisstofnun 26.09.2006/18.12.2008 
 Fiskistofa  Ríkisstofnun 05.12.2008

 Framkvæmdasýsla ríkisins

 Ríkisstofnun 17.11.2017
 Fræðslumiðstöð Vestfjarða
 Sjálfseignastofnun 16.04.2006
 Geislavarnir ríkisins
 Ríkisstofnun 12.03.2015
 Hafrannsóknarstofnunin 
 Ríkisstofnun 30.06.2017
 Hagstofa Íslands
 Ríkisstofnun 16.08.2006
 Háskóli Íslands - framtal starfa - Skref (á innri vef HÍ) - viðauki 
 Ríkisstofnun 01.11.2016/04.07.2018
 Heilbrigðiseftirlit Austurlands (HAUST)
 Stofnun sveitarfélags 17.01.2013
 Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða  Stofnun sveitarfélags 17.09.2014
 Heilbrigðisstofnun Suðurlands(Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja)
 Ríkisstofnun 29.05.2006
 Hekluskógar  Sjálfseignastofnun 27.12.2007
 Hólaskól á Hólum í Hjaltadal  Ríkisstofnun 12.06.2006
 Íslenskar orkurannsóknir - viðauki 5 - viðauki 6
 Ríkisstofnun 15.03.2006/16.03.2007
 Krabbameinsfélagið  Sjálfseignastofnun 01.12.2006
 Landbúnaðarháskóli Íslands
 Ríkisstofnun 06.05.2014
 Landgræðsla ríkisins
 Ríkisstofnun 29.01.2013
 Landhelgisgæsla Íslands  Ríkisstofnun 04.04.2016
 Landmælingar Íslands
 Ríkisstofnun 28.04.2006

 Landspítali

 Ríkisstofnun 22.05.2018
 Lyfjastofnun - viðauki
 Ríkisstofnun 14.11.2006/20.12.2007
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu (Lögreglan í Reykjavík)
 Ríkisstofnun 24.11.2006
 Matvælastofnun (Landbúnaðarstofnun)  Ríkisstofnun 23.05.2007
 Náttúrufræðistofnun Íslands  Ríkistofnun 30.11.2017
 Náttúruminjasafn Íslands Ríkisstofnun   
 Náttúrustofa Austurlands
Stofnun ríkis og sveitarfélags  27.03.2018
 Náttúrustofa Norðausturlands
Stofnun ríkis og sveitarfélags   21.09.2006
 Náttúrustofa Norðurlands vestra - viðauki
Stofnun ríkis og sveitarfélags  24.04.2006/24.10.2007
 Náttúrustofa Suðurlands
Stofnun ríkis og sveitarfélags  31.05.2008
 Náttúrustofa Suðausturlands  Stofnun ríkis og sveitarfélags  01.08.2013
 Náttúrustofa Suðvesturlands  Stofnun ríkis og sveitarfélaga  11.04.2018
 Náttúrustofa Vestfjarða
 Stofnun ríkis og sveitarfélags  11.09.2007
 Náttúrustofa Vesturlands
 Stofnun ríkis og sveitarfélags  31.10.2007
 Neytendastofa  Ríkisstofnun  29.06.2018
 Nýsköpunarmiðstöð Íslands  Ríkisstofnun  18.12.2015
 Orkustofnun  Ríkisstofnun  30.03.2007
 Rannsóknarmiðstöð Íslands (RANNIS)
 Ríkisstofnun  08.12.2006
 RARIK ohf.  Ohf  26.06.2014
 Raunvísindastofnun Háskólans
 Ríkisstofnun  29.12.2006
 Reykjalundur  Sjálfseignastofnun  04.02.2015
 Ríkiskaup  Ríkisstofnun  
 Ríkislögreglustjórinn  Ríkisstofnun  02.03.2012
 Sjúkratryggingar Íslands  Ríkisstofnun  11.10.2016
 Skipulagsstofnun  Ríkisstofnun  15.02.2013
 Skógræktin  Ríkisstofnun  22.06.2018
 Skógræktarfélag Íslands
 Sjálfseignastofnun  04.04.2007
 Stofnun Vilhjálms Stefánssonar  Ríkisstofnun  
 Tilraunastöð Háskólans að Keldum - viðauki 
 Ríkisstofnun  20.10.2006/05.12.2017
 Tryggingastofnun ríkisins
 Ríkisstofnun  09.06.2006
 Umhverfisstofnun 
 Ríkisstofnun  11.07.2017
 Vatnajökulsþjóðgarður  Ríkisstofnun  28.09.2011
 Veðurstofa Íslands - viðauki
 Ríkisstofnun  30.12.2009/18.01.2018
 Vegagerðin - samkomulag
 Ríkisstofnun  16.03.2007/09.02.2012
 Verðlagsstofa skiptaverðs  Ríkisstsofnun  

 Vinnueftirlit ríkisins

 Ríkisstofnun

 25.08.2016

 Vör Sjávarrannsóknarsetur við Breiðarfjörð
 Einkafyrirtæki  11.04.2007
 Þekkingarsetur Þingeyinga - viðauki 1
 Sjálfseignastofnun  08.09.2006/02.09.2008
 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum
 Ríkisstofnun  12.12.2006
 Þjóðminjasafn Íslands  Ríkisstofnun  28.11.2013
 Þjóðskrá Íslands  Ríkisstofnun  21.06.2017

Eldri samningar - fallnir úr gildi


Stofnun   
Framkvæmdasýsla ríkisins 12.05.2006 
Framkvæmdasýsla ríkisins 13.11.2013
Geislavarnir ríkisins 23.10.2006
Hafrannsóknarstofnunin - sjókjarasamningur - viðauki 1 10.05.2012
Háskóli Íslands - viðauki við stofnanasamning  08.12.2017
Héraðsskógar 26.09.2006 
Iðntæknistofnun 12.05.2006
Landbúnaðarháskóli Íslands 16.01.2009
Landgræðslan - bókun - bókun - bókun 28.03.2006/03.04.2012
Landhelgisgæslan 06.07.2006
Landspítali háskólasjúkrahús - viðauki - viðauki 12.07.2006/30.08.2007
 Landspítali 20.06.2014
 Landspítali 20.06.2014
 Landspítali   01.01.2015
 Náttúrufræðistofnun Íslands 12.06.2006
 Náttúrufræðistofnun Íslands 24.01.2013
 Náttúrustofa Austurlands 01.06.2017
 Náttúrustofa Reykjanes 07.12.2007
 Náttúrustofa Suðvesturlands 11.04.2018
 Neytendastofa 08.01.2008
 Norðurlandsskógar 14.06.2006
 Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins - bókun 23.05.2006/12.06.2007
 Reykjalundur 21.12.2006
 Samgöngustofa (Flugmálastjórn og Umferðarstofa) 26.07.2006
 Suðurlandsskógar 14.06.2006 
 Skipulagsstofnun 01.06.2006
 Skógrækt ríkisins - fylgiskjal 1 20.12.2006
 Skógrækt ríkisins 08.01.2015
 Skjólskógar 19.12.2006
 Umhverfisstofnun - bókun - viðauki - samstarfsnefnd 23.06.2006/06.06.2008
 Veiðimálastofnun 23.05.2006
 Veiðimálastofnun
12.11.2014
  Vesturlandsskógar 14.06.2006
 Vinnueftirlit ríkisins - viðauki 13.01.2015 04.12.2006/23.09.2008

Núverandi stofnanir sem bókun 2 frá 28. maí 2014 nær til eru: Barnaverndarstofa, Fangelsismálastofnun, Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, Hagstofan, Heilbrigðisstofnun Suðurlands, Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, Landlæknir, Landmælingar, Landsbókasafn, Matvælastofnun, Orkustofnun, Rannís, Ríkiskaup, Ríkislögreglustjóri, Ríkisskattstjóri, Samgöngustofa, Samskiptamiðstöð heyrnarlausra, Sjúkrahúsið á Akureyri, Sjúkratryggingar, Tilraunastöð Háskólans á Keldum, Tollstjóri, Tryggingastofnun ríkisins, Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, Umhverfisstofnun, Veðurstofa, Vinnueftirlitið, Vinnumálastofnun, Þjóðleikhús, Þjóðminjasafn og Þjóðskjalasafn.