Næstu hækkanir?

Hækkanir á almennum markaði

Aðildarfélög Bandalags háskólamanna standa sameiginlega að samningi við Samtök atvinnulífsins (SA).  Ekki er samið um launalið í þessum samningum heldur aðeins um réttindi og skyldur starfsmannsins, en laun fara eftir því sem um semst á markaði.  Hver og einn þarf því að semja um laun og launakjör sín í ráðningarsamningi og hvernig fyrirkomulag hækkunar á launum er fyrirkomið. 

Hér fyrir neðan er tafla um hækkanir sem SA hefur samið um á almennum markaði:

Samningur  2018 2017  2016 2015 *  2014
 Samtök atvinnulífsins (SA) 1.  maí 2018 kemur 3% almenn launahækkun . 1. maí 2017 kemur 4,5% launahækkun.
1. janúar 2016 kemur almenn launahækkun 6,2%, að lágmarki kr. 15.000 á
mánuði. Hafi launa
greiðandi framkvæmt almenna hækkun launa gagnvart þorra starfsmanna á tímabilinu
2. maí 2015 til 31. desember 2015 er heimilt að draga hana frá hækkuninni. Þó skal enginn
starfsmaður fá minna en 6,2% launahækkun á tímabilinu 2. maí til 31. desember, að lágmarki kr.
15.000 á mánuði.

1. maí 2015 voru hækkanir samkvæmt kjarasamningum SA við önnur stéttarfélög sem hér segir: Sjá nánar launaþróunartryggingu í samningum VR og SA. 

Dæmi:

Þeir sem eru með laun 300.000 kr eða lægra fá alls 7,2% launahækkun.

Þeir sem eru með 400.000 kr. fá 6,3% hækkun. 

Lágmarkshækkun launa er 3,2% hjá starfsmönnum sem hófu störf eftir 1. febrúar 2014 og hjá þeim sem eru með 750.001 kr. laun eða hærri.

1. janúar 2014 voru hækkanir samkvæmt kjarasamningum SA við önnur stéttarfélög, 2,8% 1. jan.

 *Sjá nánar vefsvæði SA.

Hækkanir á launatöflu hjá opinberum starfsmönnum (ríki og sveitarfélög)

Samningur   2018  2017 2016  2015  2014 
 Ríki     5,5% ný launatafla 1. júní 2016 7,2%, ný launatafla 1. mars 2015

2,8% 1. febrúar 2014

launatafla

 Sveitarfélög

 Ný launatafla, 1. júní 2018.

Starfsmat tekur gildi, 1. júní 2018.

 Ný launatafla, 1. júní 2017.

Ný bráðabirgðaröðun vegna starfsmats, 1. apríl 2016, einnig afsal viðbótargreiðslna sem aðeins eru til þess fallnar að hækka laun (engin vinnuskylda að baki þeim greiðslum), enginn á að lækka í heildarlaunum.

6%, ný launatafla, 1. júní 2016.

 7,7%, ný launatafla 1. september 2015  Ný launatafla 1. mars 2014
 Reykjavíkurborg 3% hækkun á launatöflu, 1. júní 2018 3% hækkun á launatöflu, 1. júní 2017 6% hækkun á launatöflu, 1. júní 2016 7,7%, ný launatafla 1. september 2015 launatafla og breyting á starfsheitum o.fl.

Stofnanasamningar hjá ríkisstarfsmönnum


 2015
 Ríki  1,65% Til útfærslu menntunarákvæða, sbr. 5. gr. þessa úrskurðar, eftir því sem þörf krefur og eftir atvikum annarra þátta í stofnanasamningum.

Eingreiðslur

Samningur
 2019  2018  2017  2015
 Ríki      kr. 63.000 m.v. apríl 2017**  
 Sveitarfélög Kr. 58.000, apríl/maí****    
 Reykjavíkurborg kr. 58.000 1. febrúar 2019***      kr. 20.000, m.v. jún.*

* Þann 1. júní 2015 greiðist sérstök eingreiðsla, m.v. fullt starf, hverjum starfsmanni sem var við störf í apríl 2015. Upphæðin greiðist hlutfallslega m.v. starfstíma og starfshlutfall í apríl 2015.

**Sérstök eingreiðsla greiðist hverjum starfsmanni miðað við fullt starf og sem er við störf í apríl 2017 og er enn í starfi í maí.  Upphæðin greiðist hlutfallslega miðað við starfstíma og starfshlutfall í apríl.  Eingreiðslan nær til allra starfsmanna í föstu ráðningarsambandi utan þeirra sem eru í launalausu leyfi þ.m.t. fæðingarorlofi.

***Sérstök eingreiðsla greiðist hverjum starfsmanni miðað við fullt starf og sem er við störf í desember 2018 og er enn í starfi 1. febrúar 2019.  Upphæðin greiðist hlutfallslega miðað við starfstíma og starfshlutfall í desember.

****Sérstök eingreiðsla greiðist um mánaðarmótin apríl/maí 2019. Hún greiðist hverjum starfsmanni sem er við störf, janúar, febrúar og mars 2019, hlutfallslega miðað við starfstíma og starfshlutfall þessa þrjá mánuði.