Hver eru launin?

Hver eru laun náttúrufræðinga? Eru launin mín samanburðarhæf?

  • Guðmundur A. Guðmundsson við störf á Krísuvikurbjargi
    Mynd: Ernir Eyjólfsson/Mbl.is

Félagið tekur reglulega saman gögn um laun og launaþróun félagsmanna.  Einnig stendur félagið fyrir kjarakönnunum meðal félagsmanna sinna í samvinnu við önnur aðildarfélög BHM.


Hagstofa Íslands

Á vefsíðu Hagstofu Íslands er hægt að kynna sér laun fullvinnandi launamanna á almennum markaði eftir starfi og kyni.

Tafla um ,,Regluleg heildarlaun fullvinnandi launamanna á almennum markaði eftir starfi og kyni":

 2016

Neðri

fjórungsmörk 

Miðgildi 

Meðaltal 

 Efri

fjórðungmörk

 Sérfræðistörf (karlar) 568.000 kr. 708.000 kr.  761.000 kr.  873.000 kr.
 Sérfræðistörf (konur) 483.000 kr. 551.000 kr.  604.000 kr.  685.000 kr.
 Sérfræðistörf (allir) 499.000 kr. 598.000 kr.  661.000 kr.  760.000 kr.

Heimild: Hagstofa Íslands

Fjármálaráðuneytið

Á vefsíðu Fjármálaráðuneytisins er hægt að kynna sér meðallaun starfsmanna ríkisins. Laun karla eru hærri en laun kvenna bæði í dagvinnulaunum og heildarlaunum.  Samkvæmt þessum tölum virðist hafa dregist úr launarmun kynjanna milli ára.

Tafla um meðaltal dagvinnu- og heildarlauna starfsmanna ríkisins sem eru í aðildarfélögum BHM:

 2015

Dagvinnulaun 

Heildarlaun

2016   Dagvinnulaun Heildarlaun 
 Karlar  556.366  664.150  Karlar  604.758  715.968
 Konur  515.108  612.202  Konur  554.163  659.353
 Samtals  530.691  631.824  Samtals  572.668  680.059

Heimild: Fjármálaráðuneytið

Kjarakannanir

Einnig stendur Bandalag háskólamanna fyrir kjarakönnun meðal félagsmanna aðildarfélaga BHM og tekur FÍN þátt í þessu verkefni.

Kjarakannanir 2016

Bandalag háskólamanna (BHM) hefur nú birt könnun Maskínu vegna launaupplýsinga fyrir árið 2015.  Niðurstöður voru kynntar á fundi með aðildarfélögum BHM 20. júní 2016.  Hér fyrir neðan eru niðurstöður úr þessum könnunum:

Kjarakannanir 2015

Bandalag háskólamanna stóð fyrir kjarakönnun meðal félagsmanna aðildarfélaga BHM og voru niðurstöður kynntar á fundi aðildarfélaganna þann 28. ágúst sl..  Hér fyrir neðan eru niðurstöður úr þessum könnunum:

* Á bls. 85 eru upplýsingar um launakjör félagsmanna sem starfa á almenna markaðinum, á bls. 84 eru upplýsingar um launakjör félagsmanna sem starfa hjá sveitarfélögunum, á bls. 83 eru upplýsingar um launakjör félagsmanna sem starfa hjá Reykjavíkurborg og á bls. 82 eru upplýsingar um launakjör ríkisstarfsmanna.

Kjarakannanir 2014

Bandalag háskólamanna stóð fyrir kjarakönnun meðal félagsmanna aðildarfélaga BHM og voru niðurstöður kynntar þann 5. september 2014 á blaðamannafundi.  Hér fyrir neðan eru niðurstöður úr þessum könnunum:

Kjarakannanir 2013

Bandalag háskólamanna stóð fyrir kjarakönnun meðal félagsmanna aðildarfélaga BHM og voru niðurstöður kynntar þann 26. ágúst 2013 á blaðamannafundi.  Hér fyrir neðan eru niðurstöður úr þessum könnunum:

Skýrslur aðila vinnumarkaðarins

Aðilar vinnumarkaðarins hafa gefið út skýrslu um launaþróun og efnahagsumhverfi sem er ætlað að vera mikilvægt innlegg í komandi kjaraviðræður enda er í henni rakin kjaraþróun undanfarinna ára auk þess sem leitast er við að varpa ljósi á efnahagsumhverfið á komandi misserum. Greiningin er unnin að undirlagi Samstarfsnefndar um launaupplýsingar og efnahagsforsendur kjarasamninga (SALEK).  Sjá nánar.

Aðilar vinnumarkaðarins hafa gefið út skýrslu um vinnumarkað og skipulag kjarasamninga í Danmörku, Noregi, Svíþjóð og Finnlandi. Markmið með úttektinni er að leita fyrirmynda í nágrannaríkjum Íslands sem geti nýst við að bæta vinnubrögð við gerð kjarasamninga hér á landi þannig að þeir stuðli að stöðugu verðlagi, auknum kaupmætti launa og samkeppnishæfni atvinnulífsins.  Sjá nánar.