Desember– og orlofsuppbót

Persónuuppbætur í kjarasamningum eru tvennskonar. Annars vegar desemberuppbót og hins vegar orlofsuppbót.

Hér má finna upplýsingar um upphæðir persónuuppbóta samkvæmt kjarasamningum félagsins. 

Orlofsuppbót

 Samningur  2018 2017  2016  2015  2014  2013 
 Ríki  48.000  46.500  44.500 42.000  39.500  28.700
 Sveitarfélög  48.000  49.000  48.000  42.000  41.200  38.000
 Reykjavíkurborg  48.000  46.500  44.500  40.500  39.500  28.700
 Aðalkjarasamningur SA  48.000  46.500  44.500 42.000  39.500  21.600

Hverjir eiga rétt á orlofsuppbót?

Starfsmenn sem eru í starfi allt orlofsárið (1. maí til 30. apríl) fá greidda orlofsuppbót.  Sé viðkomandi í hlutastarfi eða í starfi hluta árs er greidda orlofsuppbótin í samræmi við starfshlutfall eða starfstíma.  Orlofsuppbót skal greiða 1. júní ár hvert en miðað er við 1. maí hjá þeim sem starfa hjá öðrum sveitarfélögum en Reykjavíkurborg.

Hafi starfsmaður látið af störfum á orlofsárinu vegna aldurs eða eftir a.m.k. 3ja mánaða (13 vikna) samfellt starfs á orlofsárinu skal hann fá greidda orlofsuppbót hlutfallslega miðað við unninn tíma og starfshlutfall.  Sama gildir ef stafsmaður var frá störfum vegna veikinda eftir að greiðsluskyldu vinnuveitanda lýkur eða vegna fæðingarorlofs allt að 6 mánuðum.

Desemberuppbót

 Samningur  2018  2017  2016  2015 2014  2013  
 Ríki  89.000 86.000 82.000   78.000  73.600  52.100
 Sveitarfélög  113.000 103.000 100.000  94.800
 87.500  80.700
 Reykjavíkurborg  97.100 94.300  90.700  85.600  79.500  58.000
 Aðalkjarasamningur SA  89.000 86.000  82.000  78.000  73.600  59.200

Hverjir eiga rétt á desemberuppbót?

Desemberuppbót skal greiða 1. desember ár hvert en útfærsluákvæði eru mismunandi eftir kjarasamningum félagsins:

Ríki og Reykjavíkurborg

Starfsmaður sem er við störf í fyrstu viku nóvembermánaðar skal fá greidda persónuuppbót 1. desember ár hvert miðað við fullt starf tímabilið 1. janúar til 31. október. Persónuuppbót er föst krónutala og tekur ekki hækkunum samkvæmt öðrum ákvæðum kjarasamningsins. Á uppbótina reiknast ekki orlofsfé.

Hafi starfsmaður gegnt hlutastarfi eða unnið hluta úr ári, skal hann fá greitt miðað við starfshlutfall á framangreindu tímabili. Á sama hátt skal einnig starfsmaður sem látið hefur af starfi en starfað hefur samfellt í a.m.k. 3 mánuði (13 vikur) á árinu, fá greidda uppbót í desember miðað við starfstíma og starfshlutfall. Sama gildir þótt starfsmaður sé frá störfum vegna veikinda eftir að greiðsluskyldu stofnunar lýkur eða í allt að 6 mánuði vegna fæðingarorlofs (fæðingarorlof reiknast til starfstíma hjá opinberum starfsmönnum).

Samband íslenskra sveitarfélaga

Starfsmaður í fullu starfi fær greidda persónuuppbót 1. desember ár hvert. Með fullu starfi er átt við 100% starf tímabilið 1. janúar til 30. nóvember sama ár.

Hafi starfsmaður gegnt hlutastarfi eða starfað hluta úr ári, skal hann fá greitt miðað við starfshlutfall og/eða starfstíma, þó þannig að hann hafi starfað samfellt a.m.k. frá 1. september það ár. Starfsmaður sem lætur af störfum á árinu en hafði þá starfað samfellt í a.m.k. 6 mánuði skal einnig fá greidda persónuuppbót miðað við starfstíma og starfshlutfall á árinu. Hlutfall skv. þessari málsgrein er reiknað sem hlutfall af fullri vinnu (100%) í 12 mánuði á almanaksárinu af síðast gildandi persónuuppbót.

Persónuuppbót greiðist starfsmönnum sem fóru á eftirlaun á árinu enda hafi þeir skilað starfi er svari til a.m.k. hálfs starfsárs það ár. Sama regla gildir um þá, sem sökum heilsubrests minnka við sig starf, enda liggi fyrir um það vottorð læknis. Heildargreiðsla til eftirlaunaþega verði aldrei hærri en full persónuuppbót. Framangreind persónuuppbót er með inniföldu orlofi og greiðist sjálfstætt og án tengsla við laun.

Samtök atvinnulífsins

Starfsmenn, aðrir en stjórnendur, fá greidda desember- og orlofsuppbót í samræmi við aðalkjarasamning SA á almennum vinnumarkaði.  Heimilt er í ráðningarsamningi að fella uppbætur inn í mánaðarlaun starfsmanns eða semja um annan greiðsluhátt.